title
امروز: شنبه 29 , مرداد 1401

پرسش های فنون برنامه ریزی

اجرا شدن برنامه‌ریزی درسی به چه عواملی بستگی دارد؟ ضعف برنامه‌ریزی از یک طرف به خود فرد بستگی دارد که تا چه اندازه به برنامه‌ریزی پایبند است و آیا با عشق و علاقه و انگیزه درس می‌خواند یا به طور تفننی و سرگرمی از طرف دیگر به نوع برنامه‌ریزی برمی‌گردد که آیا برنامه درسی مناسب شرایط روحی و توانایی فرد است. یا خیر؟